Πρόγραμμα διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε Κατασκηνώσεις, έτους 2022

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2025 – 21/04/2022, η Υπ’ Αριθμ. 38249 – 20/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022.”.