Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας»: ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ.Πρωτ. 40459/09-05-2023 5η Τροποποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση 43972/01-07-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας».

Συγκεκριμένα:

  • μέχρι 31/05/2023 θα πρέπει να έχει αναρτηθεί η Περίληψη Διακήρυξης του έργου.