Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” – Παράταση υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται,  έως 31/03/2021, η προθεσμία υποβολής αιτημάτων 8 εκ των 13 Προσκλήσεων του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Δείτε εδώ τις Αποφάσεις όπως τροποποιήθηκαν:

  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ11 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT09 στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT07 στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο:  «Αστική Αναζωογόνηση»
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ03 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ02 στον άξονα προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»
  • 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ AT01 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης»