Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2017 – Σημαντικές Αλλαγές

1/10/2016

 

Για όλες τις σημαντικές αλλαγές στις οδηγίες κατάρτισης των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ έτους 2017 (ΚΥΑ οικ.23976/22.07.2016), διαβάστε το ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας μας.