Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π., που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3851-18/08/2021, η υπ’ Αριθμ. Γ.Π. Δ11 οικ./59903 – 12/08/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.“.