Προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3538- 26/8/2020 η υπ’Αριθμ. Δ11/οικ. 32940/1376 – 14/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας”.