Προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3360- 28/07/2021, η υπ’Αριθμ. 54128 – 23/07/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας”.