Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον Οκτώβριο 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4469 – 9/10/2020 η υπ’Αριθμ. Α. 1225 – 07/10/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020”.