Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους Δήμους και λήξη διοικητικής υποστήριξης – ΥΔΟΜ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: 77221 – 13/11/2020 Εγκύκλιος 423 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Προσδιορισμός νέου χρόνου έναρξης άσκησης μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στους
διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους και λήξης της διοικητικής υποστήριξης – Υπηρεσίες Δόμησης δήμων”.