Προσδιορισμός επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή καταβολής μισθώματος

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 538 – 11/02/2021 η υπ’Αριθμ. Α. 1025 – 09/02/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.”.