Προσαρμογή του νέου κλαδολογίου στο ψηφιακό οργανόγραμμα

Προσαρμογή του νέου κλαδολογίου στο ψηφιακό οργανόγραμμα

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΔΙΔΔΑ/οικ.2354 – 13.02.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».

Με την παρούσα εγκύκλιο κωδικοποιούνται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο «Διαχειριστής Οργανογράμματος Φορέα», ώστε να μετακινεί θέσεις του φορέα του στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα χωρίς να χρειάζεται την τροποποίησή του. Επίσης, ορίζονται τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει για να προσαρμόσει τους κλάδους και να εισάγει τις ειδικότητες στις θέσεις του Ψηφιακού Οργανογράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου (ΠΔ 85/2022).