Προθεσμία Καταχώρισης Καταστάσεων υπόχρεων προσώπων έτους 2022

Ανακοινώθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ, η διαθεσιμότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή καταστάσεων υπόχρεων προσώπων για το έτος 2022, έως και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.