Προεργασία προγραμματισμού προσλήψεων για το 2020 από τους ΟΤΑ (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.)

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε στις 31 Οκτωβρίου του 2019 την με αριθμ.πρωτ.: 76784 οδηγία προς τους ΟΤΑ, με θέμα: “Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, επισυνάπτοντας τα κάτωθι:

 

– Επιστολή ΓΓΑΔΔΤ 81/24-10-2019

– Οδηγίες για προετοιμασία των φορέων

– EP2020