Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015

25/02/2015


Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ οικ.7057/25.02.2015), για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.