Προγραμματισμός ελέγχων για COVID-19 σε ΚΔΑΠμεΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 768 – 26/02/2021 η υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10002  – 15/02/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τίτλο: “Ρυθμίσεις για τακτικό προγραμματισμό ελέγχων φορείας κορωνοϊού COVID-19 με χρήση προϊόντων ταχέων ελέγχων ανίχνευσης αντιγόνων COVID-19 (rapid test).”.