Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 23ης Οκτωβρίου 2012.

18/11/2012

Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) της 23ης Οκτωβρίου 2012.