Πράσινο Ταμείο: Υποβολή Δικαιολογητικών Πληρωμής Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 238.3.1/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα την ένταξη προτάσεων δικαιούχων, στη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Πράσινου Ταμείου, εκδόθηκε στις 18/8/2022, Δελτίο Τύπου του Πράσινου Ταμείου, με το οποίο παρέχεται Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και Υπόδειγμα IBAN του Δήμου, σχετικά με την Υποβολή Δικαιολογητικών Πληρωμής Ε.Σ.Ε.Κ.Κ..