Πράσινο Ταμείο: Προαναγγελία προθεσμίας Β΄Φάσης Αστικής Αναζωογόνησης: Στις 26 Ιουλίου 2021 ξεκινά η Β΄Φάση για την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» και για τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων

Ανακοινώθηκε Δελτίο Τύπου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: “Προαναγγελία προθεσμίας Β΄Φάσης Αστικής Αναζωογόνησης: Στις 26 Ιουλίου 2021 ξεκινά η Β΄Φάση για την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» και για τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων”.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

“Ανακοινώνεται ότι επιταχύνεται χρονικά η έναρξη της Β΄Φάσης της πρόσκλησης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2021» του Πράσινου Ταμείου για τους Δήμους αυτούς. Αφού ολοκληρωθεί η αναγκαία διοικητική διαδικασία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει για το σκοπό αυτό τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και θα παραμείνει ανοιχτή ως την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 για όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους αυτούς”.