Πράσινο Ταμείο: Παράταση στους Δήμους μέχρι την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου για προτάσεις στη Β’ Πρόσκληση ΣΦΗΟ

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 22/10/2021 το Πράσινο Ταμείο:

Ύστερα από σχετικά αιτήματα Ο.Τ.Α. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχετικών προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00.”