Πράσινο Ταμείο: Οδηγός Διαχείρισης Χρηματοδότησης δράσεων με κωδικό <<Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2023-2024>>

Δημοσιεύθηκε, Δελτίο Τύπου στις 25-05-2023 από το  Πράσινο Ταμείο, σχετικά με τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2023-2024», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2023-2024.