Πράσινο Ταμείο: Μέχρι τις 25/11, η υποβολή των δικαιολογητικών για την πληρωμή ενταγμένων έργων για το έτος 2022

Με Δελτίο Τύπου του στις 09/09/2022, το Πράσινο Ταμείο, ενημερώνει τους δικαιούχους των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, ότι προκειμένου η Εκκαθάριση των Δαπανών να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022, τα δικαιολογητικά πληρωμής πρέπει να διαβιβαστούν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/11/2022 .