Πράσινο Ταμείο: Έως τις 27/5 η υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 19/05/2022 το Πράσινο Ταμείο:

“Ύστερα από σχετικά αιτήματα Ο.Τ.Α. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δήμων, το Πράσινο Ταμείο ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση για την Χρηματοδότηση Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), από τους δυνητικούς δικαιούχους . Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου, θα παραμείνει ανοιχτή έως και τηνΠαρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00.”.