Πράσινο Ταμείο: Έγκριση Σ.Φ.Η.Ο. από την Οικονομική Επιτροπή

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 23/06/2022 το Πράσινο Ταμείο:

Κατόπιν ερωτήσεων εκ μέρους των Δήμων, σας ενημερώνουμε, ότι σχετικά με την έγκριση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που αναφέρεται στον Οδηγό Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 – 2η Πρόσκληση – Οκτώβριος 2021 «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)», για τους Δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναλαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με το αρ. 50 παρ. 2κγ) του Ν.4873/2021″.

Διευκρινίζεται, επομένως, ότι οι Δήμοι, κάτω των 10.000 κατοίκων, μπορούν να εγκρίνουν το Σ.Φ.Η.Ο. από την Οικονομική Επιτροπή τους.