Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16-22 Σεπτέμβρη 2020

«Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» το φετινό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, 16-22 Σεπτέμβρη 2020. Η φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας σκοπεύει να τονίσει τη σημασία των ήπιων και ανθρώπινων τρόπων μετακίνησης.

Το θέμα αντικατοπτρίζει τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ευρώπη απόλυτα απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα έως το 2050, όπως ανακοινώθηκε από τον Ursula von der Leyen, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρά τις διαφορετικές κλιματολογικές, γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις αστικές περιοχές της Ευρώπης, μια νέα κοινή αναπτυξιακή στρατηγική που στοχεύει στη διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές, μπορεί να αποτελέσει την πυξίδα που θα προκύψει από την παρούσα κρίση του COVID-19 και θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους  για την κλιματική αλλαγή. Αυτή η στρατηγική στοχεύει να παρακινήσει όλους του ενδιαφερόμενους  προς τον κοινό στόχο.

Ως εκ τούτου, το EUROPEANMOBILITYWEEK 2020 ενθαρρύνει τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου μιας Ευρώπης απαλλαγμένης από εκπομπές άνθρακα, μέσω της διευκόλυνσης και της προώθησης των ήπιων και ανθρώπινων τρόπων μετακίνησης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας και η ΚΕΔΕ καλούν όλους τους Δήμους της Ελλάδας, να συμμετάσχουν με ασφάλεια και με επιτυχία στις εκδηλώσεις, ως μια τέλεια ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες μορφές καθαρής κινητικότητας, να καταγράψουν τις τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών και να προχωρήσουν προς μια πιο βιώσιμη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους.

Οι Δήμοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Πηγή: planbe.com.gr