Μη κατηγοριοποιημένο

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

image_pdfimage_print
  1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/3/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.”
  2. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14/3/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
  3. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 20/3/2020 ” Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. “