Επικαιρότητα, Μη κατηγοριοποιημένο

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

image_pdfimage_print
 1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 25/2/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
  της διάδοσης κορωνοϊού”
 2. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/3/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.”
 3. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14/3/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
 4. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 20/3/2020 ” Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. “
 5. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/3/2020 ”Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
 6. Κωδικοποίηση από ΚΕΔΕ Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
  του κορωνοϊού COVID-19» – Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού
 7. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13/4/2020 “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”
 8. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 01/05/2020 “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”