Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού (ΠΝΠ)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 75 – 30/03/2020) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”