Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1559-23/4/2020 η Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.”