ΠΟΛ.: 1142/ 31-05-2012 Υπουργείου Οικονομικών για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011.

16/06/2012

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66/31.03.2011), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.