ΠΟΛ.:1120/ 14-05-2012 Υπουργείου Οικονομικών για τελεσιδικία πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση.