ΠΟΛ 1100 (ΦΕΚ 1425/Β/30-04-2012) Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για απόδοση του φόρου που παρακρατείται από μισθωτές υπηρεσίες και απόδοση του φόρου που παρακρατείται για ορισμένα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις.