Ποιότητα Nερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3525/25-05-2023 η Υπ’ Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/ 15-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, με θέμα την “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)”.