Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 40% του μισθώματος για το Δεκέμβριο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5577 – 17/12/2020 η υπ’ Αριθμ. Α.1274 – 14/12/2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. “.