Πλατφόρμα εξυπηρέτησης «myDimos.Live.gov.gr» από ΟΤΑ Α’ βαθμού, με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 386/03-02-2022, η υπ’ Αριθμ. 3130 ΕΞ 2022/31-01-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας με θέμα: “Διαδικασία παροχής υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού, με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη.”