Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄2125/31-03-2023 η υπ΄ Αριθμ. 187634/03-03-2023, Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, με θέμα το:Πλαίσιο Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας και Αδειοδότησης Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται οτι, το Αρμόδιο όργανο για την αδειοδότηση των Κ.Φ.Α.Α. είναι οι οικείοι Δήμοι της περιοχής λειτουργίας τους.