Πλήρωση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/166/7957 – 20/05/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ανακοίνωση Πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή”.

Οι εν λόγω Προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα Εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis.