Πλάνο εργασιών,βεβαιώσεις κίνησης, ειδικές άδειες απουσίας και λοιπά μέτρα κατά του κορωνοϊού σε νέα Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 – 7/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”.