Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε, Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ. 3, της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με θέμα την “Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 75/2011«Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος» (Α’ 182).”.