Επικαιρότητα

Περιπτώσεις μη έκδοσης γνώμης για τα Σχέδια Προϋπολογισμού 2021 από το Παρατηρητήριο

image_pdfimage_print

Σε ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α., παρουσιάζονται περιπτώσεις που δεν εκδίδεται γνώμη από το Παρατηρητήριο για τα Σχέδια Προϋπολογισμού 2021 λόγω σφαλμάτων και παραλείψεων ως ακολούθως:

Δεν θα εκδίδεται η γνώμη του Παρατηρητηρίου για φορείς που έχουν οριστικοποιήσει δελτίο Σχ. Προϋπ 2021 όταν:

  • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Προϊστάμενος» στην καρτέλα ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ.
  • Δεν έχουν συμπληρωθεί οι στήλες εκτιμήσεων εσόδων και εξόδων
  • Δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη εκτιμήσεων ισολογισμού
  • Δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη προβλέψεων ισολογισμού
  • Έχει συμπληρωθεί στην καρτέλα V.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ η στήλη «Α.Δ.Α. Απόφασης» χωρίς να έχει συμπληρωθεί η στήλη «Εκτιμώμενη αύξηση βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2021» (ή και το αντίστροφο).
Επιπλέον για τα ΝΠΔΔ όταν :
  • Δεν έχει συμπληρωθεί πίστωση στον ΚΑΕ 0718 «Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων από Δήμους» στη στήλη Π/Υ 2021 – Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
  • Δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο του ΚΑΕ 071b στα δελτία Δεκ 2019 και το μήνα αναφοράς Π/Υ 2019 και αντίστοιχα το πεδίο του ΚΑΕ 0718 για το μήνα αναφοράς Π/Υ 2020 (πχ. Ιούνιος αν πρόκειται για Σχ. Π/Υ 2021 6μηνο) – Εξαιρούνται τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και οι Σύνδεσμοι
  • Δεν έχουν υποβληθεί μηνιαία στατιστικά δελτία του έτους 2019 ή 2020.
Στους φορείς που εντοπίζονται οι παραπάνω ελλείψεις, θα από-οριστικοποιείται αυτόματα το Δελτίο Σχ. Π/Υ 2021 και θα ενημερώνονται μέσω email για να προβούν σε διορθώσεις.
Η Γνώμη του Παρατηρητηρίου θα εκδίδεται αμέσως μετά τη διόρθωσή τους και την εκ νέου οριστικοποίηση του δελτίου Σχ. Π/Υ 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλέφωνα: 2131364808 (κος Καψής), 2131364816 (κα Γαρίου), 2131364815 (κα Χιώτη), 2131364409 (κα Πολυγένη).’