Περιγραφή προγράμματος “Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας”

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. η περιγραφή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (2020-2021).

Αναλυτικότερα:

Με σκοπό να καλυφθεί το κενό της κρατικής μέριμνας, το Πρόγραμμα «Οικονομικής στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας», επεκτείνεται αφενός στις οικογένειες των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α ΄και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, που δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει.