Παροχή στοιχείων για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 49211 – 3/8/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Παροχή στοιχείων για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων.”.