Παροχή σίτισης και διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3274/17-05-2023 η Υπ’ Αριθμ.16177 οικ/16-05-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με θέμα την ” Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών”.

Σύμφωνα με την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζεται:

  • Το όριο και το κόστος κατά μηνιαία βάση, για την χορήγηση δωρεάν σίτισης και διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών καθορίζεται, από ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους κατόπιν λήψης απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου.