Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων έτους 2020

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3054-29/07/2019) στην οποία παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων για το έτος 2020