Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ.Πρ.Δ13οικ. 2016/43 – 15/01/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα”.