Παρατείνεται η εκκαθάριση δηλώσεων επιφάνειας έως τις 31 Γενάρη 2021

Η προθεσμία εκκαθάρισης των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων, παρατείνεται έως την 31η.1.2021. (άρθρο 51 του Ν.4753/2020)

 

 

 

Δείτε εδώ τις σημαντικότερες διατάξεις για τους ΟΤΑ με το Ν.4753/2020.