Παρατείνεται έως 23/9/2020 η διεξαγωγή ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσωπικού

Ανακοινώθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η παράταση της προθεσμίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσωπικού από τις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού για την περίοδο έτους 2019, έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020.