Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ έως 7 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. Πρωτ.: Δ11/ Γ.Π.οικ.49131/2123 – 30/11/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).”