Παρατείνεται έως 31/8/2020 η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που είχαν δηλωθεί στους Δήμους

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρατείνεται έως 31.8.2020 η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους, για λόγους που αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό.