Επικαιρότητα

Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ

image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι εξείς Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες υλοποίησης προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλοδημος ΙΙ:

  • ΥΠ.ΕΣ. 72118/01.11.2022, με την οποία τροποποιείται η ΥΠ.ΕΣ. 88341/16.12.2020 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος επιχορήγησης του Δ. Σαμοθράκης (Ν. Έβρου) για την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας & προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • ΥΠ.ΕΣ. 74249/09.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση VII ΥΠ.ΕΣ. 31515/23.04.2019 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • ΥΠ.ΕΣ. 74277/08.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση IV ΥΠ.ΕΣ. 2225/14.01.2019 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • ΥΠ.ΕΣ. 74298/09.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Aπόφαση ΥΠ.ΕΣ. 64403/05.10.2020 και συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • ΥΠ.ΕΣ. 74746/10.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 50125/06.08.2020 και συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» στον Άξονα Προτεραιότητας: «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.
  • ΥΠ.ΕΣ. 75021/09.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση II ΥΠ.ΕΣ. 5133/23.02.2018 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στον Άξονα Προτεραιότητας:«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.
  • ΥΠ.ΕΣ. 75062/09.11.2022, με την οποία τροποποιείται η ΥΠ.ΕΣ. 83448/22.11.2019 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο την: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» στον Άξονα Προτεραιότητας:«H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.