Επικαιρότητα

Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ

image_pdfimage_print

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι εξείς Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες υλοποίησης προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλοδημος ΙΙ:

  • ΥΠ.ΕΣ. 75574/09.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση IX Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 29878/18.04.2019 και συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • ΥΠ.ΕΣ. 76022/15.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση V ΥΠ.ΕΣ. 4721/ 23.01.2019 και συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.