Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας

Ανακοινώθηκε σε Δελτίο Τύπου της Α.Α.Δ.Ε. η παράταση διόρθωσης λαθών ή παραλείψεων της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» έως και την 29η Ιανουαρίου 2021.